Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken trekt Antwerpse provincieraadslijst

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken trekt Antwerpse provincieraadslijst
Provinciaal @ Vlaams Belang


Tom Van Grieken: “De provincies dienen niet te worden hervormd, ze dienen worden afgeschaft”

Nationaal voorzitter van het Vlaams Belang Tom Van Grieken zal niet alleen de kopman zijn voor zijn partij in Schoten, maar zal ook de provincieraadslijst in Antwerpen aanvoeren. “Ik woon dan wel in Schoten, maar draag heel Antwerpen in mijn hart. Dat ik de provincieraadslijst aanvoer, is dan ook een evidente keuze”, klinkt het.

Nogal wat mensen keken op toen het nieuws bekend raakte dat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zijn vertrouwde Mortsel inruilde voor Schoten. De verhuis werd ingegeven door het feit dat hij samen met zijn vriendin in Schoten een betaalbare en geschikte woonst vond. Maar Van Grieken wil niet gehoord hebben dat hij na zijn verhuis de rest van Antwerpen de rug toekeert, integendeel.

Van Grieken: “Ik heb verschillende fases van mijn leven op verschillende plaatsen in Antwerpen doorgebracht. Zo kan ik zonder overdrijven stellen dat mijn politiek engagement deels voortvloeit uit de tijd die ik doorbracht aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout, waar ik destijds ‘bevoorrechte’ ooggetuige was van de rellen veroorzaakt door de Arabisch-Europese Liga, onder leiding van Abou Jahjah.”

Hoewel hij de lijst trekt, is van Grieken hoegenaamd geen pleitbezorger van de provincies, integendeel. “De provincies blinken uit in overbodigheid en bureaucratie en staan daarmee haaks op een transparante en efficiënte overheid.” Het provinciaal niveau staat volgens de Vlaams Belang-voorzitter ook veel te ver van de mensen. “Er is naast het Vlaams en het lokale niveau geen nood aan een extra geldverslindend tussenniveau. Wij pleiten voor een tweeledig bestuursmodel. De taken en middelen die nu naar de provincies gaan, kunnen worden overgeheveld naar het lokale of het Vlaamse niveau. De miljoenenbesparing die dat oplevert, dient integraal te worden ingezet in belastingverlagingen.”