menu
Word Lid
VB dient wetsvoorstel in om rouwverlof uit te breiden

Benjamin Franklin wist het al in 1789: er is in dit leven niets zeker, behalve de dood en belastingen. Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met verlies en rouw, en de drie dagen rouwverlof bij het overlijden van een kind, partner of ouder zijn niet voldoende om de praktische en wettelijke formaliteiten die daarmee gepaard gaan te regelen – laat staan om de eerste schok van het verlies te verwerken. Dat vindt Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn. “Het rouwverlof dient uitgebreid te worden, en te worden opengesteld voor ouders van doodgeboren kinderen”, zo zegt de politica in een wetsvoorstel ter zake.

De huidige regeling rond het rouwverlof is achterhaald en houdt nauwelijks rekening met nieuwe vormen van samenleven (denk aan nieuw-samengestelde gezinnen, samenlevingscontracten…), zo klinkt het. “Sommige werkgevers zijn soepel en bieden extra betaald verlof aan, maar het is niet te verantwoorden dat dit van de welwillendheid van de werkgever moet afhangen”, stelt Samyn. “Daarnaast blijven ouders van doodgeboren kinderen tot op heden volledig in de kou staan. Kan de moeder eventueel om medische redenen ziekteverlof krijgen, voor de vader is er zelfs geen enkele regeling voorzien.”

Huidige regeling rouwverlof is achterhaald, zegt Vlaams Belang

Daarom diende het Vlaams Belang in de Kamer een wetsvoorstel in om het rouwverlof uit te breiden, aan te passen aan nieuwe vormen van samenleven, en vooral ook uit te breiden naar ouders van doodgeboren kinderen. In concreto stelt de Vlaams-nationalistische partij voor om het rouwverlof bij het overlijden van een eigen kind, geadopteerd kind of kind van de inwonende partner uit te breiden naar 10 dagen. “En ook bij een miskraam dient deze regeling te gelden”, vertelt Samyn nog. “Deze zelfde regeling van 10 dagen vragen we ook bij het overlijden van de partner.

Bij het overlijden van ouders, schoonouders, stiefouders, broers, zussen… stelt het Vlaams Belang een uitbreiding naar 7 dagen voor. Voor grootouders of kleinkinderen wenst de partij een uitbreiding tot drie dagen.

“Hiermee willen we vermijden dat mensen die geconfronteerd worden met een overlijden moeten teruggrijpen naar een stelsel van ziekteverlof of vakantiedagen moeten opnemen”, besluit Samyn. “Daarnaast willen we met dit wetsvoorstel het rouwverlof de 21ste eeuw binnen loodsen door meer rekening te houden met nieuwe vormen van samenleven, én werken we een regeling uit voor ouders van doodgeboren kindjes. We rekenen alvast op de empathie van alle partijen in de Kamer om dit wetsvoorstel goed te keuren.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF