menu
Word Lid
Duurdere energiefactuur door foute beleidskeuzes.

Duurdere energiefactuur gezinnen: “Resultaat van verkeerde beleidskeuzes”

De federale energieregulator (CREG) waarschuwt dat gezinnen met een variabel energiecontract hun factuur kunnen zien stijgen met 130 euro per jaar. De oorzaak daarvan ligt bij de stijgende energieprijzen op de groothandelsmarkten, klinkt het. Het Vlaams Belang wijst echter op de politieke verantwoordelijkheid en al de verborgen taksen op energie. “Het is onvoorstelbaar dat op het moment dat de regeringen in dit land actief de burger wil aanzetten om een elektrische wagen en een warmtepomp in huis te halen, de prijs van elektriciteit naar onvoorstelbare hoogten wordt gestuwd”, zegt Vlaams Parlementslid Bart Claes (Vlaams Belang). “Dit is geen louter natuurlijke marktevolutie, maar eveneens het resultaat van een opeenstapeling aan verkeerde beleidskeuzes.” De partij pleit voor een fundamentele omslag in het energiebeleid.

Ongeveer 40 procent van de Belgische gezinnen heeft een variabel energiecontract dat maandelijks of per kwartaal aangepast wordt aan de pieken en dalen van de energieprijzen op de groothandelsmarkten. De CREG becijferde dat omwille van de historisch hoge prijzen op de grootmarkten voor energie vooral de huishoudens met een dergelijk variabel contract getroffen worden. In vergelijking met augustus 2019 (2020 wordt niet meegenomen door de ‘uitzonderlijk’ lage prijzen vanwege de coronacrisis) bedraagt de gemiddelde stijging van hun jaarlijkse stroomfactuur in augustus 49 euro. Voor aardgas loopt dat zelfs op tot 84 euro. Samen bedraagt de stijging van de jaarlijkse energiefactuur gemiddeld dus 133 euro tegenover augustus 2019.

“Energiebeleid van de regering is gekenmerkt door incompetentie”

De prijsstijging bij de groothandelaars is het gevolg van een grotere vraag naar energie nu de globale economie herstelt van de pandemie. Ook was er het koude voorjaar, wat tot een groter verbruik leidde. Maar niet onbelangrijk is de kostprijs voor de uitstoot van CO2 die de EU oplegt via het zogenaamde emissiehandelssysteem (EU-ETS). “De prijs die energieproducenten moeten betalen voor hun CO2-uitstoot staat op een recordhoogte”, stelt Claes. “Dat heeft natuurlijk impact op de energieprijzen.” Claes wijst er op dat de regeringen van dit land zichzelf in de voet schieten door het energiebeleid dat nu gevoerd wordt. “Niet alleen laten ze vervuilende gascentrales voorgaan op schone kernenergie, maar tegelijkertijd willen ze dat we zoveel mogelijk investeren in een warmtepomp en een elektrische wagen.”

Deze beleidskeuzes leiden zowel tot hogere energieprijzen voor de consument en bedrijven omdat er meer uitstootrechten betaald moeten worden, als tot meer vervuiling. “Het druist in tegen zowel onze financiële als ecologische belangen, dit is een beleid gekenmerkt door incompetentie”, aldus nog Claes. Het Vlaams Belang stelt zich bovendien vragen bij de afspraak van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) dat zogenaamde dynamische energiecontracten voor mensen met een digitale meter (waarbij de prijs wordt aangepast per uur, in plaats van per maand of kwartaal) een lagere totaalfactuur zullen hebben. “Dat vereist dat gezinnen non-stop hun energieverbruik monitoren of over allerhande dure slimme technologie beschikken”, stelt Claes. “We twijfelen er zelfs aan of het überhaupt mogelijk is voor de consument om op deze manier zijn energiefactuur aanzienlijk te verlagen.”

“Het vertrouwen is volledig zoek”, stelt Claes. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een fundamentele omslag in het energiebeleid. “Energie is een basisrecht dat op een schone en voor de burger eenvoudige manier verkregen moet worden. Een blijvende aanwezigheid van kernenergie in onze energiemix is daarom onontbeerlijk”, besluit Claes. “Bovendien moet er eindelijk werk gemaakt worden van een energienorm die de maximale kosten van energie voor zowel gezinnen als ondernemingen beperkt.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF